Werkgroep Neuromusculaire Echografie

Welkom

Welkom op de website neuromusculaire echografie

De werkgroep neuromusculaire echografie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie heeft als belangrijkste taak, het ontwikkelen en beheren van een opleiding en kwaliteitssysteem voor zenuwechografie voor neurologen en KNF-laboranten. Inmiddels is zenuwechografie opgenomen in NEURON 2 en wordt er middels landelijke cursussen een platform geboden voor neurologen en laboranten, die hier nog niet in geschoold zijn.  In de nabije toekomst zullen ook nieuwe technieken en toepassingen, hier onderdeel van uit maken in de vorm van formele nascholing. De website speelt hierbij een belangrijke rol en biedt ondersteuning aan de meer formele kwaliteitskaders binnen de neurologie in Nederland. De nadruk ligt hierbij op handvatten voor de klinisch neurologische praktijk, gericht op het uitvoeren en de interpretatie van zenuwechografie. Daarnaast zijn er voorbeelden uit de klinische praktijk en digitale naslag van lesmateriaal beschikbaar. Tenslotte, zullen er regelmatig updates verschijnen over nieuwe ontwikkelingen en (na)scholing.


Dr. H.S. Goedee
Neuroloog/klinisch neurofysioloog
UMC Utrecht

Drs. J. Wijntjes
Neuroloog/klinisch neurofysioloog
Radboud UMC

Dr. N. van Alfen
Neuroloog/klinisch neurofysioloog
Radboud UMC