Programma

De voertaal van het programma is Nederlands.

Donderdag 21 maart 2019

TijdActiviteit
08.30 – 09.30 uur Ontvangst en registratie
09.30 – 11.00 uurRonde 1 – Cursussen & Minisymposium KNF-T
11.00 – 11.30 uur Koffiepauze
11.30 – 13.00 uurRonde 2 – Cursussen & Minisymposium KNF-T
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 15.30 uurAlgemene ledenvergadering
15.30 – 16.00 uur Koffiepauze
16.00 – 17.15 uurVrije voordrachten en prijsuitreiking
Storm van Leeuwen Magnus prijs  |  Meer info
17.15 – 18.00 uurOptreden van filosoof en cabaretier Paul Smit
18.00 – 19.15 uurEinde middag
19.15 uur Aperitief en diner/feest op de SS Rotterdam

Cursussen

Cursus Digitaal EEG in de praktijk

Michel van Putten – Cyrille Ferrier – Marleen Tjepkema-Cloostermans

Het digitale EEG is inmiddels gemeengoed geworden. Daardoor komen een groot aantal digitale technieken binnen bereik. Maakt u wel voldoende gebruik van alle gemakken die het digitale EEG u biedt? In deze workshop zult u zelf ervaren hoe toepassing van digitale technieken uw beoordeling kan vergemakkelijken en versnellen. Hoe u vlot en betrouwbaar tot zekerder uitspraken komt. Dit alles aan de hand van een tiental klinische EEGs die ter analyse worden aangeboden op een viertal verschillende leesstations. U maakt kennis met digitaal filteren, het handig combineren van montages voor bronlokalisatie, artefact rejectie, spectraalanalyse en met andere kwantitatieve analyses, zoals de BSI, Spectral Edge, brain maps en meer… Voor alle EEG digibeten die weten dat het kan, maar nog niet (goed) weten hoe.

 

Cursus Echo perifere zenuw en spier

Leo Visser – Nens van Alfen

Echografie krijgt in toenemende mate plaats in de diagnostiek van aandoeningen van het perifere zenuwstelsel en de spieren. Dit is enerzijds omdat het een patiëntvriendelijke vorm van onderzoek is, die aan het bed en in de spreekkamer kan worden uitgevoerd. Maar spier- en zenuwechografie blijkt ook een sensitief en betrouwbaar instrument te zijn voor een aantal indicaties, zoals drukneuropathie, screening naar inflammatoire polyneuropathie of een neuromusculaire aandoening in het algemeen. Recent is aangetoond dat door toevoeging van echografie naast de standaard diagnostiek bij screening naar een behandelbare inflammatorie polyneuropathie de diagnostische waarde met 25% toeneemt. In deze cursus krijgt u een inleiding in de echografie in het algemeen en leert u wat er voor nodig is om een goed plaatje op het scherm te krijgen. Daarnaast zal het onderzoek van enkele veel voorkomende indicaties besproken worden aan de hand van voorbeelden, en zal live het echo onderzoek van de n.medianus, de n. ulnaris, de n. peroneus en het middenrif worden getoond.

 

Cursus PSG de basis

Laurien Teunissen – Arthur Kurvers

Het onderzoek naar slaap en aan slaap gerelateerde stoornissen heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Deels komt dit door het inzicht dat veel somatische stoornissen overdag al dan niet oorzakelijk gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de slaap ’s nachts. Door een veranderende levensstijl komen slaapproblemen mogelijk ook vaker voor dan voorheen. Anderszins zijn patiënten bewuster bezig met hun slaap als gevolg van de trend de eigen gezondheid te monitoren aan de hand van “wearables” die claimen diverse biologische functies te kunnen registreren. Om een zinnige uitspraak te kunnen doen over de kwantiteit en kwaliteit van de slaap is het vereist om ook daadwerkelijk slaapstadia te kunnen registeren. Het verrichten van een polysomnografie is hiervoor de gouden standaard. Behoudens het EEG waarop de diverse slaapstadia van elkaar zijn te onderscheiden worden ook de hartslag, ademhalingsbewegingen, zuurstofsaturatie en beenbewegingen geregistreerd. De samenhang tussen deze fysiologische parameters kan zo goed bestudeerd worden. Tijdens deze cursus wordt een inleiding gegeven over de grondbeginselen van het verrichten van een polysomnografie. Zowel de indicaties voor de polysomnografie als de beperkingen van het onderzoek zullen worden besproken. Aan de hand van casuïstiek zullen de deelnemers hands-on begeleid worden bij het scoren van de verschillende slaapstadia en ademhalingevents en het herkennen en benoemen van vaak en minder vaak voorkomende slaapstoornissen.

 

Cursus Duplexonderzoek van de halsvaten voor de eigen praktijk

Werner Mess – Antje Seeber

Echografie van de zenuwen en spieren is sterk in opkomst. Een ultrageluidstoestel behoort derhalve steeds vaker tot het instrumentarium van de neuroloog. Ultrageluidsonderzoek is makkelijk uitvoerbaar, doet geen pijn en leidt binnen enkele minuten tot een diagnose. Wij willen u tijdens onze cursus enthousiasmeren om het toestel ook te gebruiken om zelf diagnostiek te verrichten naar afwijkingen van de halsvaten. Na een korte inleiding in de hemodynamiek van de extracraniële vaten en de werking van de hierbij behorende ultrageluidsdiagnostiek, krijgt u gelegenheid om zelf te oefenen van hoe u de ultrageluid transducer moet gebruiken tot hoe u de instellingen van het toestel optimaal kunt inzetten. Daarnaast zullen wij diverse casus met u bespreken om ook de pathofysiologie voldoende aan bod te kunnen laten komen. De cursus is zeer geschikt voor neurologen (in opleiding) die deze diagnostiek willen leren kennen en voor neurologen met al enige ervaring met het duplexonderzoek.

Minisymposium KNF-T

Verschillende collega’s presenteren hun werk over nieuwe medisch-technologische ontwikkelingen binnen de klinische neurofysiologie. Dit kan gaan om wetenschappelijk onderzoek, maar ook meer praktische zaken. Ook zullen we in een interactieve sessie met elkaar in discussie gaan over KNF en technologie op de werkvloer.

 

Bekijk programma Mini Symposium KNF-T

Vrijdag 22 maart 2019

TijdActiviteit
09.00 – 09.40 uur Ontvangst en registratie
09.40 – 09.45 uurOpening
09.45 – 10.15 uur70 jaar KNF: verleden, heden en toekomst
Machiel Zwarts en Michel van Putten
10.15 – 11.00 uurWhat do we learn about muscle pathophysiology from EMG
Erik Stålberg
11.00 – 11.30 uur Koffiepauze
11.30 – 12.15 uurWorkshops – Sessie 1
12.15 – 13.00 uurWorkshops – Sessie 2
13.00 – 14.00 uur Lunch
14.00 – 14.45 uurWorkshops – Sessie 3
14.45 – 15.30 uurWorkshops – Sessie 4
15.30 – 16.00 uur Koffiepauze
16.00 – 16.45 uurTaking electrodiagnostic testing to the next level:
incorporating bayesian analysis and other statistical measures into your practice
David Preston
16.45 – 17.15 uurCasuïstiek
Selma Tromp en Machiel Zwarts
17.00 uurAfsluiting

Workshops

1. Nieuwe classificatie epilepsie
Jacqueline Ardesh – Floor Jansen
2. HFO’s in de praktijk
Maeike Zijlmans – Nicole Klink
3. Wilde nachten – bewegingen in de slaap
Claire Donjacour – Monique Vlak
4. Tremorregistraties
Jaco Pasman – Jan Willem Elting
5. EMG van zenuwen waar u zich mogelijk niet zo snel aan waagt
Stephan Goedee – Selma Tromp
6. Intraoperatieve Neurofysiologische Monitoring in de klinische praktijk:
de stand van zaken

Gea Drost – Ella Fonteyn
7. Echografie spier
Nens van Alfen – Camiel Verhamme
8. SF EMG
Erik Stålberg
9. Ultrasound and Controversial Entrapment Syndromes: Radial Tunnel, Pronator Syndrome and Tarsal Tunnel
David Preston